CÔNG TY TNHH TM – DV VIỄN THÔNG PMC

Camera Bình Dương

Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì và sửa chữa các sản phẩm công nghệ thông tin camera Bình Dương.
Xây dựng dự án, tham gia đấu thầu, tổ chức triển khai dự án, lắp đặt các hệ thống mạng chuyên nghiệp từ nhỏ tới lớn.
Hoạt động kinh doanh mua hàng, bán hàng, giao hàng và cài đặt.
Các hoạt động hỗ trợ như quy trình quản lý kế toán tài chính, quản lý xuất nhập khẩu, quản lý kho, quản lý nguồn nhân lực, công tác kiểm soát văn bản dữ liệu của bộ phận hành chính.Sau khi xây dựng xong các quy trình thủ tục bằng văn bản, Viễn Thông PMC đã đưa Hệ thống Quản lý chất lượng vào áp dụng thực tiễn.

Lắp đặt camera Bình Dương – Tổng đài Bình Dương – Máy chấm công

lắp đặt camera Bình Dương

sản phẩm mới

sản phẩm

thông tin