Hệ thống - giải pháp
Hệ thống - chi nhánh
Kinh doanh - giải pháp
 
 Mr. Cường:
business
  Ms. Thư:
business  
 Mr: Năng:
business
Hổ trợ - kỹ thuật
 
 Mr. Phải:
business  
 Mr: Năng:
business
Truy cập mail
Điều khiển thông minh

Bộ điều khiển trung tâm được coi là bộ não của một hệ thống nhà thông minh. Bộ điều khiển trung tâm phối hợp hoạt động của tất cả các hệ thống trong nhà thông minh để các hệ thống này có thể "nói chuyện" được với nhau. Bộ điều khiển trung tâm điều chỉnh các hệ thống an ninh, truy nhập điều khiển, hệ thống làm mát, hệ thống cấp nhiệt, hệ thống chiếu sáng và hệ thống giám sát một cách tự động để tạo ra một môi trường sống thoải mái, tiện lợi và an toàn.
Dòng sản phẩm điều khiển trung tâm Omni của HAI được tích hợp tính năng An ninh - báo cháy, điều khiển chiếu sáng, truy nhập điều khiển, điều khiển nhiệt độ, giám sát và âm thanh có khả năng điều khiển theo lịch hoạt động, thời gian mặt trời mọc - mặt trời lặn, điều khiển theo ngày, theo ngày trong tuần cũng như điều khiển bằng các sự kiện hệ thống như : phát hiện chuyển động, cửa bị mở, khi thay đổi chế độ hoạt động của hệ thống.

Dòng sản phẩm điều khiển trung tâm Omni được xây dựng với 3 sản phẩm chính : Omni ProII, Omni IIe, Omni LT đáp ứng được hầu hết các yêu cầu về quy mô, mức độ phức tạp, giá thành của hệ thống.

 

Các sản phẩm hổ trợ
No data
Sản phẩm nổi bật
Ứng dụng - giải pháp
Tin tức - công nghệ
Demo

he thong tong dai