Panasonic KX-TES824 06 line vào – 24 máy nhánh

Panasonic KX-TEs824 06-24 Tổng đài dung lượng 06 trung kế 24 máy nhánh hỗn hợp

– tổng đài điện thoại Panasonic KX-TES824 06-24 tích hợp chức năng trả lời tự động, hướng dẫn truy cập máy lẻ (1 kênh).

– Có chức năng DISA 3 cấp (Lắp thêm card KX-TE82491).