Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào – 24 máy nhánh

– Hàng chính hãng Panasonic.

– Bảo hành: 15 tháng.
Tính hiệu quả và tiện lợi của Tổng đài Panasonic KX-TES824 08 line vào – 24 máy nhánh